Laudatio

K šesťdesiatym narodeninám expremiérky Ivety Radičovej

Naša vzácna priateľka, Iveta Radičová, je slnečný človek.

Jednak preto, že sa nikdy na nič  nesťažuje a často sa usmieva – akoby ani nebola jednou z nás, Slovákov. Jej tvár sa už navždy spojila s tým jedným letným ránom, kedy sme sa zobudili do iného Slovenska – mali sme – vtedy ako prvý v strednej Európe, ženu na čele vlády, ženu, ktorej príbeh nemal chybu a jej vláda – po prvý raz – nemala medzi ministrami žiadneho bývalého komunistu.  V to ráno akoby veľká ručička času poskočila .

Vtedy všetci politici aj pozorovatelia a experti čakali pokračovanie  koalície SMERu , SNS a HZDS – ale zrazu nič nepokračovalo a zdalo sa nám, že už ani nikdy pokračovať nebude . V to letné ráno  sa ľudia usmievali a boli náhle hrdí na seba ako voličov, cítili sme sa , akoby sa nám podaril husársky kúsok. S Ivetou Radičovou na čele vlády sa v nás vzbudili  opäť nádeje na dokončenie dobrej zmeny, o ktorú išlo v roku 1989.

Kde sa tá Iveta vzala, a kde vôbec doteraz čakala? pýtali sa rozradostení ľudia.  Kde sa táto osoba vzala, pýtali sa znepokojení oligarchovia a ich politickí sluhovia?

Teda, kde sa vzala Iveta Radičová?

 

Narodila sa v 56-tom roku, čiže je dieťaťom roku Maďarskej revolúcie. Detstvo prežila pod priaznivým slnkom v dobrom povetrí  60 rokov. Aj do väzenskej cely občas zasvieti lúč svetla – a také boli tie naše šesťdesiate. Iveta Radičová dospievala v poníženom a okupovanom Československu, spolu s celou normalizačnou generáciou, ktorej údelom sa malo stať, že bude poslednou generáciou totality.  V tejto dobe neslobody a prenasledovania si našla jasný a nekompromisne demokratický postoj – toho postoja  sa drží podnes.

Roky,  ktorým sa hovorieva  Kristove roky, ju našli v Nežnej revolúcii. Práve ten rok dovŕšila 33 rokov, museli to byť pekné narodky, deň predtým VPN presadila výber  Václava Havla ako nástupcu Gustáva Husáka vo funkcii prezidenta č-s federácie – a deň po jej narodeninách sme zostavili prechodnú slovenskú vládu, v ktorej už komunisti nemali početnú prevahu. Hádam nikdy v revolúcii nebolo naplnenie našej nádeje tak blízko a nikdy sa príchod čias, kedy „vláda věcí  tvých spět se k tobě navrátí“ nezdal tak na dosah.

V nasledujúcich rokoch sa už  Iveta Radičová nikdy neprestala venovať verejným otázkam. Verná svojmu  občianskemu presvedčeniu, a verná aj svojej  profesii sociologičky, v ktorej dosiahla najvyššiu akademickú hodnosť, a aj na tomto mieste nereprodukovateľné množstvo ocenení, publikácií  a vedeckých úspechov. Z oboch týchto  jej verností, z tej vedeckej a aj tej občianskej  vzišli stovky aktivít, iniciatív, aj konkrétnych a prospešných  zmien v živote Slovenska – v občianskom sektore, aj v politike.

 

Naša vzácna priateľka si ale dnes nepripomína také jubileum, že by bolo nevyhnutné robiť  inventúru – iba začína druhý polčas!  Preto nebudem vypočítavať všetky, ale iba zopár vzácnych momentov jej dobrej práce ako občianskej aktivistky, ministerky, poslankyne, premiérky:

 

Ako aktivistka založila iniciatívy, ktoré nám a najmä tretiemu sektoru priniesli možnosť získavať 2% asignačnú daň. Tvorila a pripomienkovala desiatky zákonov, ktoré zlepšili postavenie slabých a odkázaných. Nestála bokom, ak bolo treba podporiť tých, čo stáli  s holými rukami  proti zvôli mečiarovcov, alebo proti zlodejom v samospráve, alebo voči  ničiteľom prírodných alebo pamiatkárskych hodnôt. V tejto chvíli hovorím aj menom aktivistky a Bielej vrany , Katky Šimončičovej, Ivetka, ochranári a environmentalisti s Tebou mohli vždy rátať, nezabúdame. A ďakujeme!

V práci pre vec verejnú pokračovala ako ministerka práce, rodiny a sociálnych vecí.  Jedinou chybou jej pôsobenia bolo, že nemala celé volebné obdobie.

Za jej podpory sa zlepšili pravidlá na výber odvodov do Sociálnej poisťovne,  aj ochrana práv detí, alebo jednotný výber daní pod názvom UNITAS.

 

Ako premiérka zahájila éru e-govermentu, čiže online kontrolovateľnej a využiteľnej  vlády. Po prvýkrát sme vtedy počuli na Slovensku pojem otvorené vládnutie. Z tejto koncepcie, ako vieme Radičová neustúpila a vytrvala –  a hoci jej nástupca v tom nepokračoval, ostáva jej vládnutie ako svetlý bod, kedy sa z čela vlády nešíril pach korupcie, ale transparentnosť, audity a antikorupčné postoje.

Počas jej  vlády sa podarili aj také opatrenia, ktoré si už nik netrúfal zrušiť. Vtedy sa zaviedlo zverejňovanie zmlúv štátnych a verejných inštitúcií,  zaviedol sa audit kompetencií verejnej aj potom aj štátnej správy. Začalo sa so zverejňovaním zmlúv, uzatváraných  na ministerstvách a verejných inštitúciách. Za premiérky Radičovej sa zvýšila vnútorná kontrola na ministerstvách a inštitúciách. Išla ako víchor, vyháňala z politiky lož a faloš, až sa nám všetkým zdalo, že ich už navždy hodíme, tak ako spieva Jaro Filip, do studne…

Radičová  zametala Augiášov chliev: či na Hmotných rezervách, alebo vystupovaním proti straníckemu klientelizmu na Daňovom úrade. Nejeden politik pred ňou rečnil „padni komu padni „  – ale iba Iveta Radičová aj konala.

Za Radičovej sa začali opatrenia proti zneužívaniu prokuratúry aj tajných služieb, dokonca sa prijal ústavný zákon obmedzujúci imunitu poslancov za trestné činy! Ktovie ako ďaleko by antikorupčné  vyčínanie Ivety Radičovej bolo zašlo!!!

 

Na záver Vás všetkých chcem upozorniť na zvláštny talent našej jubilantky: Iveta Radičová vždy vycítila tektoniku doby, ktorá potom, po nedlhom čase, pohla naším  svetom.  Cítila napríklad  hrozbu, ktorá vyplynula z toho, že náš nový štát a transformáciu hospodárstva zakladali  mečiarovci.

Ako prvá vnímala riziká, ktoré hrozili sebavedomej vládnucej pravici pre  nedostatok empatie k sociálnym problémom občianstva.

Vždy ste ju našli smerovať tam, kde sa vŕšila nebezpečná lavína, ktorá hrozila zasypať nádeje a dobré šance. Predvídala a vycítila hrozby a keď pohromy prišli, bola jednou z tých, čo trpezlivo odstraňovala dôsledky, naprávala katastrofu a chystala nové šance.

 

Kde stojí Iveta Radičová teraz, kde vníma nebezpečné otrasy. Sú to dve tém : rastúca frustrácia, posilňujúca politický extrémizmus

a téma pokračovania vo vízii Európskej únie a najmä, európskeho Slovenska.

Mohli ste ju stretnúť v prvom rade pochodu za toleranciu a proti extrémizmu. Môžete čítať jej články a teraz už aj slovenský preklad knihy na tému Slovenska v budúcej Európe. Iveta Radičová nás vracia k hlavnej téme našej generácie, generácie, ktorá by sa oprávnene mohla volať aj generáciou AHOJ EURÓPA!

My sme od mladosti vedeli, že nechceme žiť  pod boľševickou  čižmou. Vedeli sme, že sa chceme vrátiť do kultúrneho a politického prostredia Západu, kam historicky patríme, a odkiaľ nás chcelo vytrhnúť násilné podrobenie pod kultúru a politiku totalitárneho sovietskeho komunizmu.

Ale v zmätkoch doby sa nechávame odviesť a rozdeliť, zasiahlo nás postmoderné, ba najnovšie vraj post-faktické  mätenie jazykov.

Iveta Radičová, akoby skúsená seizmologička našej generácie, nás vracia  k podstate.

O budúcnosť Slovenska sa už opäť vedie boj. Republiku ohrozuje extrémizmus a po vyše 70 rokoch sedia v laviciach slovenského parlamentu fašisti.

Radičovej slovo a hlas pripomína aj v dnešný deň,  že spoločnými silami sa nám doposiaľ vždy podarilo udržať tento štát na dobrej ceste. Jej hlas je spájajúcim hlasom. Spája ľudí dobrej vôle, ľudí nádeje a európskej budúcnosti Slovenska.

Jej jubileum pre ňu ani pre nás neznamená záver, naša ani jej misia nie je dovŕšená.

Iveta, veľa síl do Tvojho druhého polčasu! Nech Ťa žehná Pán Boh, prajem Tebe aj nám, Tvoj krásny úsmev, silu a energiu.

Skončím sloganom, ktorý som nevymyslel, ale zdá sa mi pre túto chvíľu najvýstižnejším: Málo bolo Radičovej!!!

Málo Bolo Radičovej